Приложение на водорода в индустрията - тежка промишленост, транспорт – зарядни станции, отопление
– подаване в газопреносна мрежа, съхранение, водородни долини

Балансира енергията от ВЕИ
H2 – Възобновяема енергия
Повишаването на световните енергийни нужди и рекордните нива на въглеродни емисии стимулираха изграждането на множество соларни и вятърни паркове. Достъпът до възобновяема енергия е практически безкраен, но употребата ѝ ни поставя пред ново предизвикателство.

Възобновяемата енергия следва свой собствен цикъл на производство, независим от това как и кога искаме да я използваме. Технологиите за съхранение на енергия са решаващи за прехода към нисковъглеродно бъдеще. Водородът е отлична алтернатива за съхранението на излишната енергия в моментите на понижено търсене и разпределянето и в пиковото потребление на мощностите.

Hydrogenera притежава технологичните решения за балансиране на енергията от ВЕИ.

Свържете се с нашия инженерен екип.

Индустрия, Тежка Промишленост, Транспорт, Енергия и Отопление, Съхранение, Изграждане на Водородни долини
H2 – Производство
Електролизьорите на Hydrogenera ще ви помогнат да намалите оперативните си разходи, да оптимизирате горивните процеси и да постигнете енергийна ефективност, а защо не и независимост.

Водородните системи на Hydrogenera са сигурно и ефикасно решение за производството на H2.

Модулни и гъвкави, без лимит в производството на водород, с чистота 99.999%.

Висока ефективност на електролизата > 85 %, режим на работа 24/7, без нужда от допълнителни системи за охлаждане.

Свържете се с нашия инженерен екип.
Транспортиране в бутилки до зарядни станции или произвеждане на място. Водородни системи за двигатели с вътрешно горене.
H2 – Гориво
Модули за производство, компресиране и съхранение на водород. Hydrogenera може да осигури транспортиране на водород в бутилки или да изгради система за производство на място.

Използването на водорода, като гориво, означава нулеви въглеродни емисии за тежкотоварната и транспортна индустрия.

Свържете се с нашия инженерен екип.

Свържете се с нас
Водородът има огромен потенциал и множество приложения. Неговото производство създава нови възможности за енергийна ефективност и независимост.

Hydrogenera притежава технологичните решения, за да изпълни цялата верига – производството на водород, компресиране и съхранениe, подаване в газопреносна мрежа или транспортиране до зарядни станции.
Пишете ни на:
Медии
Връзка с инвеститорите
Бизнес
Запитвания
Свържете се с нас
Водородът има огромен потенциал и множество приложения. Неговото производство създава много нови възможности за енергийна ефективност и независимост.

Hydrogenera притежава технологичните решения, за да изпълни цялата верига – производството на водород, компресиране и съхранениe, подаване в газопреносна мрежа или транспортиране до зарядни станции.

Пишете ни на:
Медии
Връзка с инвеститорите
Запитвания
Бизнес

Hydrogen Mass and Volume Equivalents

Convert between hydrogen mass and volume

Convert kg to m3

kg
Volume of Gas (at 21 °C and 1 atm)
0 m3

Convert m3 to kg

m3
Mass of Gas
0 kg

Emisson Tax Calculator

Get emission tax based on fuel consumption

Fuel
Consumption
CO2 Emissions(ton)
0 ton
Price(EUR)
0 €