Водородът има огромен потенциал и множество приложения. Неговото производство създава много нови възможности за енергийна ефективност и независимост.

Осъзнаваме обаче и че изисква изграждането на изцяло нов начин на работа, поддръжка, нови технически знания а понякога и финансиране. Знаем че технологичният напредък се осъществява в по-широк контекст, ще се радваме да споделим опит и поемем различни роли в процеса.
Свържете се с нас
Медии
Бизнес
Връзка с инвеститорите
Запитвания
Ангажираме се с успеха на всеки наш клиент и оставаме партньор през прехода към едно по-зелено бъдеще.
Пишете ни на: