Водородът е най-разпространеният елемент във Вселената
Приблизително 90% от всички атоми са водород.
Топлината, енергията и светлината, които достига до нас, всъщност са атоми водород и хелий в ядрен синтез.
3/4 от слънцето е водород
Водородът осигурява енергията необходима за поддържането на слънцето и всички звезди.
Водородът е горивото на вселената
Светът, какъвто го познаваме, е изграден върху способността ни да контролираме енергията.
В момента сме изправени пред страничните ефекти от използването на енергия от изкопаеми горива.
Всеки тон CO2, изпуснат в атмосферата, допринася за глобалното затопляне.
В последния век въглеродните емисии нарастват с 92%
H2
Газът, нефтът и въглищата са невъзобновяеми. В момента те доставят над 80% от световната енергия.
Фосилните горива са в основата на климатичните промени
Светът се нуждае от устойчива енергия
Водородът може напълно да замени фосилните горива
Универсален е, има нулев въглероден отпечатък и може да бъде основен енергиен източник.
Водородът съдържа 2.5 повече енергия от природния газ
Водородът може да се произвежда от възобновяеми източници на енергия
Светът се нуждае от нов енергиен носител,
като решение на световно наболелите климатични проблеми и острата необходимост от устойчива енергия.
Светът се нуждае от нов енергиен носител,
като решение на световно наболелите климатични проблеми и острата необходимост от устойчива енергия.
Светът се нуждае от нов енергиен носител,
като решение на световно наболелите климатични проблеми и острата необходимост от устойчива енергия.
Достъпът до възобновяема енергия е практически безкраен
Ние можем да осигурим устойчива енергия за всяко приложение, конфигурация и размери – навсякъде.
Технология
Hydrogenera има технологията за различните приложения на водорода в енергийната система:

  • производство
  • компресиране и съхранениe
  • подаване в газопреносна мрежа
  • транспортиране до зарядни станции.
Изграждаме процеса от нула – обследване, проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация.

Индивидуалният подход гарантира максималната ефективност и икономия.