2 години
83 електролизьора
1752 тона спестени Co2
Mодулни водородни системи
от серията АЕМ Z

Водородните системи от серията АЕМ Z са сигурно и ефикасно решение за производството на H2 с чистота до 99.999%. С минимална консумирана мощност от 3.6 kWh/Nm3 водород, системите произвеждат 200 m3/h водород или 436 кг. на ден.

Модулната ни технология позволява производството на персонализирани водородни системи за всяко приложение, конфигурация и размер.

1 MW – 200 m3/h

Ел. Енергия и Отопление
Съхранение
Гориво
Индустрия
Транспортна индустрия
Високо КПД
Минимална нужда от охлаждане
иновативна система за управление и контрол
Проектирана и произведена с вътрешно разработена методика
ВЕИ
Модулна конфигурация
Позволяват лесно надграждане. AEM Z няма лимит в производството на чист водород

Ефективност на електролизата >85%

Mодулни водородни системи
от серията АЕМ Z

Водородните системи от серията АЕМ Z са сигурно и ефикасно решение за производството на H2 с чистота до 99.999%. С минимална консумирана мощност от 3.6 kWh/Nm3 водород, системите произвеждат 200 m3/h водород или 436 кг. на ден.

Модулната ни технология позволява производството на персонализирани водородни системи за всяко приложение, конфигурация и размер.

1 MW – 200 m3/h

Високо КПД
Минимална нужда от охлаждане
иновативна система за управление и контрол
Проектирана и произведена с вътрешно разработена методика
Модулна конфигурация
Позволяват лесно надграждане. AEM Z няма лимит в производството на чист водород
Ел. Енергия и Отопление
Съхранение
Гориво
Индустрия
ВЕИ
Транспортна Индустрия

Ефективност на електролизата >85%

Водородни решения с множество приложения в индустрията, земеделието и отоплителните системи.

Приложения
Ел. Енергия и Отопление
Съхранение
Гориво
AEM Z
ВЕИ

Водородните системи от серията АЕМ Z са сигурно и ефикасно решение за производство на водород

иновативна система за управление и контрол
модулна конфигурация
Проектирана и произведена с вътрешно разработена методика
Позволява лесно надграждане. AEM Z няма лимит в производството на чист водород
Индустрия
Транспортна индустрия
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
Ефективност на електролизата >85%
Балансира енергията от ВЕИ
Ефективността на електролизата не се променя при промяна на натоварването.
Приложение
Ел. Енергия и Отопление
Съхранение
AEM Z
Водородните системи от серията АЕМ Z са сигурно и ефикасно решение за производство на водород
модулна конфигурация
Позволява лесно надграждане. AEM Z няма лимит в производството на чист водород
Гориво
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
Ефективност на електролизата >85%
иновативна система за управление и контрол
Проектирана и произведена с вътрешно разработена методика
Индустрия
ВЕИ
Транспортна Индустрия
Балансира енергията от ВЕИ
Ефективността на електролизата не се променя при промяна на натоварването.
Гарантира максималната ефективност и икономия.
Търсите решение за Вашия бизнес?
Индивидуален подход
Изграждаме процеса от нула
Обследване, проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация.
Приложения
AEM

Водородните системи от серията АЕМ са доказано решение за енергийна ефективност на всяко производство с горивно стопанство

Приложим за всички горивни процеси
Използващи фосилни горива
Намалява вредните емисии
Ел. Eнергия и Oтопление
So2 с до 30%, Co2 с до 30%, Nox с 25%, PM 6 до 8 пъти
Оранжерии
Индустрия
До 30% икономия
AEM постига до 30% икономия от количеството на използваното конвенционално гориво
Земеделие
Търсите решение за своя сектор?
Нашият инженерен екип ще Ви съдейства с всички детайли
Земеделие
Индустрия
Оранжерии
Ел. Енергия и Отопление
ВЕИ
Съхранение
Транспорт
Гориво