Създаваме енергия отвъд статуквото

Hydrogenera е водещ доставчик на комплексни решения за водород, специализиран в производството, съхранението и разпределението на водород от възобновяеми източници на енергия.

История
2016
▶ Oснована през 2016, производствена база в София, България
2017
▶ Първи работещ прототип на водородни системи изградени от алкални електролизьори под атмосферно налягане
▶ Разработване на собствена електроника и система за управление на процесите протичащи във водородните системи
2018
▶ Oптимизация и повишаване на ефективността > 85%
2019
▶ Ретрофит на ДВГ работещ на водород
▶ Първа инсталация на водородна система за индустриално приложение
2020
▶ Реализирани 33 проекта за проектиране, производство и пускане в експлоатация на водородни системи за индустриални цели
▶ Присъединяване към инициативата Hydrogen Global на Световния енергиен съвет
▶ Присъединяване към European Clean Hydrogen Alliance, участие в кръглата маса за производство на водород в Европа
2021
▶ Първи международни проекти в ЕС и Азия
2022
▶ Привлечено дялово финансиране от частни инвеститори
▶ Придобиване на метал-хидридна технология за съхранение на водород
▶ Удвояване на производствения капацитет
▶ Монтаж и пускане в експлоатация на първи 12-футови контейнера
2023
▶ Приключена инженерингова част по 1МW електролизьор от серията АЕМ Z
▶ Проведени изпитвания на водородните системи в акредитирана лаборатория и придобиване на допълнителни международни сертификати
▶ Финансиране на проект от EBRD
▶ Участие в Кръглата маса за производство на водород в Брюксел, под егидата на ЕК
▶ Меморандум с Messer
▶ Разширяване обхвата на дейност с присъединяването на международно признати специалисти
Hydrogenera е специализирана в разработването на водородни технологии от 2016 г.

Екипът има широко портфолио от проекти, консултира и създава нови технологии за използването на зеления водород като основен енергиен източник.
Екип
Ивон Иванова
Маркетинг и Реклама
Борислав Борисов
Главен Инженер Производство
Ангел Касабов
Главен Инженер Електроника
Димитър Жилев
Връзки с Инвеститорите
Драгомир Иванов
Изпълнителен Директор
Мирослав Радославов
Търговски Директор
Димитър Банов
Финансов Директор
Hydrogenera е специализирана в разработването на водородни технологии от 2016 г.

Екипът има широко портфолио от проекти, консултира и създава нови технологии за използването на зеления водород като основен енергиен източник.
Екип
Ивон Иванова
Маркетинг и Реклама
Борислав Борисов
Главен Инженер Производство
Ангел Касабов
Главен Инженер Електроника
Димитър Жилев
Връзки с Инвеститорите
Драгомир Иванов
Изпълнителен Директор
Димитър Банов
Финансов Директор
Мирослав Радославов
Търговски Директор
Нестихващата развойна дейност ни позволява постоянно надграждане на технологията.

Нашите електролизьори са предпочитани заради своята висока ефективност, иновативна електроника и гъвкава интеграция. В момента работим над:
Интеграция на системи за водород като част от затворен цикъл – възобновяем източник на енергия – производство и съхранение на водород – добавяне в мрежата.
Развойна дейност
Енергийна независимост
Текущите ни модули са с мощност 20 kW. Поетапното надграждане ще оптимизира процеса на производство и интеграция. Единичните модули с по-големи мощности са подходящи за големи енергийни стопанства и тежка промишленост.
Надграждане на капацитета на електролизьорите до 100 kW на модул
Метал-хидридни системи за съхранение на водород
Метал-хидридните сплави са иновативно решение за съхранение на водород. Металите се свързват с водорода, в стабилни метални хидриди, които могат да се съхраняват под ниско налягане (до 20 бара).

Този тип съхранение не се нуждае от предварително компресиране на водорода, няма специален температурен режим на пълнене и е максимално ефикасен и безопасен.
Принципът на работа е идентичен с този на традиционния бензинов мотор. Използването на водорода, като гориво, означава нулеви вредни емисии за тежкотоварната и транспортна индустрия.
Водородни системи за двигатели с вътрешно горене
Пазим спомена за първата кола, която запалихме и подкарахме изцяло на водород.

Той ни връща назад, при един автомобил на неясна възраст, с превъртян стотици пъти километраж, дълъг маркуч, закачен за бутилка с водород под налягане 200 бара.
"Историята на Hydrogenera започва много преди изобщо да има нужда от име и бранд. Историята на Hydrogenera започва на един паркинг в квартал "Дружба". За да запалиш ръчно сглобен електролизьор ти трябва прав ток. В непрофесионална среда, прав ток най-лесно се взима от динамо на автомобил. А там, за динамото, електолизьорът е вързан с маркуч. Как се разбира, че през маркуча излиза водород? Ами пали се със запалка!... „
Романтичната част от история
Член на Европейския алианс за чист водород
Част от инициативата Hydrogen Global
Автор на единадесет проекта за зелена енергия добавени на европейската водородна карта