Водородът – основен

двигател за декарбонизация на индустриите

КОНТАКТИ
ДЕЙНОСТ
ПРИЛОЖЕНИЯ
инфографика за приложение на водород
инфографика за приложение на водород
Hydrogenera е специализирана в разработването на водородни технологии от 2016 г.
Екипът има широко портфолио от проекти, консултира и създава нови технологии за използването на зеления водород като основен енергиен източник. Компанията притежава технологичните решения, за да изпълни цялата верига – производството на водород, компресиране и съхранениe, подаване в газопреносна мрежа или транспортиране до зарядни станции.

Hydrogenera вярва, че водородът може да бъде в основата на зеления преход като решение на световно наболелите климатични проблеми и острата необходимост от устойчива енергия.
Водородът - основа на зеления преход
  • Едиствената българска компания приета за член в Европейския алианс за чист водород
  • Част от инициативата Hydrogen Global на Световния енергиен съвет, заедно със Siemens Energy, Австралийския технологичен институт и правителството на Австралия.
  • Активен участник в кръглите маси за производството на водород в Европа
  • Автор на единадесет проекта за зелена енергия добавени като приоритетни на европейската водородна карта.
Водородна карта
С повече от 82 проекта, Hydrogenera е лидер в производството и интеграцията на алкални електролизьори в Източна и Централна Европа.
водородна карта Hydrogenera
2
82
3
проекта
години
държави
Водородна карта
С повече от 82 проекта, Hydrogenera е лидер в производството и интеграцията на алкални електролизьори в Източна и Централна Европа.
водородна карта Hydrogenera
2
82
3
проекта
години
държави
Технологични решения
водородна система AEM
Водородните системи от серията АЕМ са доказано решение за енергийна ефективност на всяко производство с горивно стопанство.
AEM
Приложение
С множество приложения в индустрията, земеделието и отоплителните системи.
Персонализирани
системите се проектират и произвеждат според енергийни нужди на всеки клиент
Модулни и гъвкави
Приложим за всички горивни процеси, използващи конвенционални горива
Напълно автоматизиран
вградени системи за сигурност и безопасност
Напълно автономен
Работи без нужда от оператор на място
Приложение на AEM
До 35% икономия
AEM постига до 35% икономия от количеството на използваното конвенционално гориво
Намалява вредните емисии
Драстично намалява вредните емисии - SO2 с до 30%, CO2 с до 30%, NOx с 25%, PM 6 до 8 пъти.
Приложим за всички горивни процеси
Приложим за всички горивни процеси, използващи конвенционални горива
приложение на AEM
Технологични решения
водородна система AEM
Водородните системи от серията АЕМ са доказано решение за енергийна ефективност на всяко производство с горивно стопанство.
AEM
Приложение
С множество приложения в индустрията, земеделието и отоплителните системи.
Персонализирани
системите се проектират и произвеждат според енергийни нужди на всеки клиент
Модулни и гъвкави
Приложим за всички горивни процеси, използващи конвенционални горива
Напълно автоматизиран
вградени системи за сигурност и безопасност
Напълно автономен
Работи без нужда от оператор на място
Приложение на AEM
До 35% икономия
AEM постига до 35% икономия от количеството на използваното конвенционално гориво
Намалява вредните емисии
Драстично намалява вредните емисии - SO2 с до 30%, CO2 с до 30%, NOx с 25%, PM 6 до 8 пъти.
Приложим за всички горивни процеси
Приложим за всички горивни процеси, използващи конвенционални горива
приложение на AEM
Изграждаме процеса от нула – обследване, проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация.

Индивидуалният подход гарантира максималната ефективност и икономия.

водородна система AEM Z
АЕМ Z е гъвкаво решение за различните приложения на водорода в енергийната система
АЕМ Z
Приложение
Индустрията - тежка промишленост, транспорт – зарядни станции, отопление – подаване в газопреносна мрежа, съхранение, водородни долини
Персонализиран процес
Технологията позволява да се изгради процес според енергийните изисквания на клиента.
Конфигуриране
Разработена като пъзел, системата може да се конфигурира според специфичните нужди на разнородните проекти.
Модулни и гъвкави
Позволяват лесно надграждане
Напълно автономен
Работи без нужда от оператор на място
Напълно автоматизиран
Вградени системи за сигурност и безопасност
Модулна конфигурация
Ефективност на електролизата
Иновативната електроника
Изградена от модули, идеално конфигурирани да работят като един, AEM Z няма лимит в производството на чист водород
Ефективност на електролизата >85%;
Реагира до две секунди при промяна на натоварването
приложение на AEM Z
Приложение на АЕМ Z
Балансира енергията от ВЕИ
водородна система AEM Z
АЕМ Z е гъвкаво решение за различните приложения на водорода в енергийната система
АЕМ Z
Приложение
Индустрията - тежка промишленост, транспорт – зарядни станции, отопление – подаване в газопреносна мрежа, съхранение, водородни долини
Персонализиран процес
Технологията позволява да се изгради процес според енергийните изисквания на клиента.
Конфигуриране
Разработена като пъзел, системата може да се конфигурира според специфичните нужди на разнородните проекти.
Модулни и гъвкави
Позволяват лесно надграждане
Напълно автономен
Работи без нужда от оператор на място
Модулна конфигурация
Изградена от модули, идеално конфигурирани да работят като един, AEM Z няма лимит в производството на чист водород
Ефективност на електролизата
Ефективност на електролизата >85%;
Иновативната електроника
Реагира до две секунди при промяна на натоварването
Напълно автоматизиран
Вградени системи за сигурност и безопасност
Приложение на АЕМ Z
приложение на AEM Z
Балансира енергията от ВЕИ
Изграждаме процеса от нула – обследване, проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация.

Индивидуалният подход гарантира максималната ефективност и икономия.

Нестихващата развойна дейност ни позволява постоянно надграждане на технологията. Нашите електролизьори са предпочитани заради своята висока ефективност, иновативна електроника и гъвкава интеграция.
Дейност
Енергийна независимост
интеграция на системи за водород като част от затворен цикъл – възобновяем източник на енергия – производство и съхранение на водород – добавяне в мрежата
Зарядни станции на водород
Транспортиране в бутилки до зарядни станции или произвеждане на място
Водородни системи за двигатели с вътрешно горене
Принципът на работа е идентичен с този на традиционния бензинов мотор. Използването на водорода, като гориво, означава нулеви вредни емисии за тежкотоварната и транспортна индустрия.
Надграждане на капацитета на електролизьорите до 100 kW на модул
Текущите ни модули са с мощност 5kW. Поетапното надграждане ще оптимизира процеса на производство и интеграция. Резултатът е единични модули с по-големи мощности подходящ за големи енергийни стопанства.
Водородът има огромен потенциал и множество приложения. Неговото производство създава много нови възможности за енергийна ефективност и независимост.

Осъзнаваме обаче и че изисква изграждането на изцяло нов начин на работа, поддръжка, нови технически знания а понякога и финансиране. Знаем че технологичният напредък се осъществява в по-широк контекст, ще се радваме да споделим опит и поемем различни роли в процеса.
Свържете се с нас
Медии
Бизнес
Връзка с инвеститорите
Запитвания
Ангажираме се с успеха на всеки наш клиент и оставаме партньор през прехода към едно по-зелено бъдеще.
Пишете ни на:
Водородът има огромен потенциал и множество приложения. Неговото производство създава много нови възможности за енергийна ефективност и независимост.

Осъзнаваме обаче и че изисква изграждането на изцяло нов начин на работа, поддръжка, нови технически знания а понякога и финансиране. Знаем че технологичният напредък се осъществява в по-широк контекст, ще се радваме да споделим опит и поемем различни роли в процеса.
Свържете се с нас
Медии
Бизнес
Връзка с инвеститорите
Запитвания
Ангажираме се с успеха на всеки наш клиент и оставаме партньор през прехода към едно по-зелено бъдеще.
Пишете ни на: